Met vriendelijke groet,
Martin Bismeijer
Geachte bezoeker,

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heb ik alle bedrijfsactiviteiten van MB communicative design per
1 januari 2010 overgedragen aan GO Graafisch Ontwerp te Zwolle.
Bij dit ontwerpbureau ??? dat onder leiding staat van voormalig MB-medewerker Gert de Graaf ??? kunt u voortaan terecht voor advies, concept, ontwerp en realisatie van doeltreffende communicatie.